La festa de les Falles - ADEF
La festa de les Falles. Associació d’Estudis Fallers València, Consell Valencià de Cultura, 1996
ADEF, falles, fallas, falla, València, festa, llibre, libro, història de les falles
16386
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-16386,ajax_leftright,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-theme-ver-5.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

La festa de les Falles

Associació d’Estudis Fallers, València, Consell Valencià de Cultura, 1996

Sobre el projecte

La festa de les Falles

Associació d’Estudis Fallers

Sèrie Minor, 30, Etnografia, València, Consell Valencià de Cultura, 1996

186 p., [26] p. de làm.; 20 cm

D. L.: V-852-1996

ISBN: 84-482-1216-9

 

Índex

Presentació

I. Evolució històrica de la festa

1. Del naixement a la consolidació (1849-1936).  Antoni Ariño

                        1.1. L’origen de les Falles

                        1.2. La falla eròtica (1850-1870)

                        1.3. La repressió de la festa popular

                        1.4. La falla política

                        1.5. La falla artística (1901-1920)

                        a) L’ascens de la festa: la creació dels premis

                        b) Constitució de les comissions falleres

                        c) Expansió del programa d’actes

                        d) Implantació de la falla artística

                        e) Consolidació de la falla bròfega i de l’apologètica

                        f) L’exaltació valenciana i l’exaltació espanyola

                        1.6.  Falla turística i festa unànime (1921-1936)

                        a) L’explosió fallera

                        b) El naixement de la Setmana Fallera

                        c) El triomf del kitsch faller

                        d) La jerarquització dels monuments

                        e) Transformacions organitzatives i expansió de les Falles

                        f) Nou repertori temàtic: defensa de l’antimodernisme i de l’estil bròfec

2. L’etapa franquista (1936-1975).  Gil Manuel Hernández

                        2.1. Introducció

                        2.2. La dinàmica festera

                        2.3. La seqüència ritual

                        2.4. La censura

                        2.5. El repertori temàtic

                        2.6. El vessant sòcio-econòmic

                        2.7. La instrumentalització ideològico-política

3. Les Falles durant la transició: evolució i signes de canvi. Lluís M. Mesa

                        3.1. El debat de la transició al si de la festa

                        3.2. L’evolució de la festa

                        3.2.1. Etapa de continuisme: la pervivència del consistori predemocràtic (1975-1979)

                        3.2.2. L’etapa de renovació: l’arribada de la democràcia al consistori (1979-1986)

                        3.3. Signes de canvi en la festa

                        3.3.1. Via encetadora

                        3.3.2. La via radicalitzada

                        3.3.2.1. Comissió King Kong

                        3.3.2.2. Comissió del camí de Montcada

                        3.3.3. La via reformadora

                        3.3.3.1. El cas de la comissió Na Jordana

                        3.3.3.2. El cas de la comissió Arrancapins

                        3.3.4. La festa actual

II. Les dimensions de la festa

4. La dimensió econòmica. Pere Maroto

5. El vessant estètic. Vicent Borrego

                        5.1. Alternatives estètiques a la tradició (1900-1994)

                        5.1.1. Colpits d’innovació: Ricard Rubert i Alfred Ruiz

                        5.1.2. Darreres tendències

6. El suport literari de les Falles. Josep Lluís Marín

                        6.1. Introducció

                        6.2. Relació entre els llibrets i la literatura popular

                        6.3. La literatura fallera: versos i llibrets

                        6.4. Evolució actual dels llibrets de falla

                        6.5. Els autors dels llibrets

                        6.6. La llengua dels llibrets

                        6.6.1. Consideracions prèvies

                        6.6.2. Les Falles com a àmbit d’ús del valencià

                        6.6.3. L’evolució de la llengua

                        6.7. Epíleg

7. Les Falles a les comarques. Josep Joan Coll

                        7.1. El foc com a suport festiu

                        7.2. La primera època d’imitació

                        7.3. La segona època d’implantació

                        7.4. Vertebració i control de la festa fallera

                        7.5. Les Falles, més enllà de la capital

8. Les falles infantils. Josep Alcañiz

                        8.1. L’origen

                        8.2. El desenvolupament de la festa

                        8.3. Temps nou, impulsos nous

                        8.4. Els anys posteriors

                        8.5. Nous actes, noves idees

Bibliografia bàsica sobre la festa de les Falles

 

Presentació

 

Amb el llibre que presentem, els membres de l’Associació d’Estudis Fallers hem pretés dignificar i divulgar la història de la festa de les Falles, a més d’incidir en alguns dels seus vessants més importants.

 

El llibre La festa de les Falles ha estat enllestit per un equip de treball unit per la preocupació per la cultura popular, i essencialment per una de les seues manifestacions més profundes. És el cas de les Falles, que s’han convertit en una de les més importants i representatives festes valencianes. Amb l’obra present hem intentat aclarir conceptes, aportar dades i, sobretot, actualitzar la investigació que des de fa uns anys s’està fent sobre la festa fallera.

 

De fet, l’Associació d’Estudis Fallers es va formar amb aquesta finalitat. A conseqüència de l’èxit assolit per la Historia de las Fallas, editada pel diari Levante-El Mercantil Valenciano, el 24 de febrer de 1990 es va constituir l’ADEF sota la presidència de l’il·lustre valencià i pioner de la investigació fallera Enric Soler i Godes. Després, s’hi afegiren altres noms. I ara els membres de l’Associació han unit els seus esforços per fer arribar al públic aquest llibre.

 

L’obra es divideix en dues parts. La primera revisa la història de la festa. Un primer capítol s’encarrega de situar-la en el context de les festes del foc. Tot seguit ens endinsem en el període de creació de les Falles modernes, profundament investigades pel Dr. Antoni Ariño i Villaroya, historiador i sociòleg. A continuació, el també historiador Dr. Gil-Manuel Hernández i Martí estudia l’època franquista de la festa. I hem tancat la revisió històrica amb l’aportació de Lluís-Maria Mesa i Reig, historiador que investiga actualment les Falles de la transició a la democràcia. La segona part es dedica a mostrar les més importants dimensions de la festa. És el cas de la dimensió econòmica, analitzada per l’economista Pere Maroto i Borrego; del vessant estètic, estudiat per l’historiador de l’art Vicent Borrego i Pitarch; del suport literari de les Falles, a càrrec del filòleg Josep-Lluís Marín i Garcia; de les Falles a les comarques valencianes, estudiades per l’historiador Josep-Joan Coll i Fornés; i finalment de les Falles infantils, tractades pel documentalista Josep Alcañiz i Chanzà. A més, el llibre compta amb les il·lustracions de Víctor Valero i Valero, dissenyador de falles i llicenciat en Belles Arts, amb la col·laboració de l’artista faller Alfredo Ruiz Ferrer i amb el resultat d’una recerca fotogràfica del també documentalista Pere Borrego i Pitarch.

 

Esperem sincerament que el conjunt estiga a l’altura de la il·lusió, el treball i la professionalitat que hem abocat en aquest objectiu d’acostar la cultura popular al poble mateix. Si és així podrem considerar-nos satisfets.

 

Associació d’Estudis Fallers

Data

November 03, 2014

Categoria
Llibres de l'ADEF