El llibret de falla. Explicació i relació de la festa. 1850-2014 - ADEF
El llibret de falla. Explicació i relació de la festa. 1850-2014. Josep Lluís Marín i Garcia (coord.), València, Generalitat Valenciana, 2014
ADEF, falles, fallas, falla, València, festa, llibre, libro, història de les falles
16422
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-16422,ajax_leftright,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-theme-ver-5.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

El llibret de falla. Explicació i relació de la festa. 1850-2014

Josep Lluís Marín i Garcia (coord.), València, Generalitat Valenciana, 2014

Sobre el projecte

El llibret de falla. Explicació i relació de la festa. 1850-2014

 

 Josep Lluís Marín i Garcia (coord.)

 

València, Generalitat Valenciana, 2014

D. L.: V-892-2014

ISBN: 978-84-482-5912-9

La versió del catàleg per a dispositius mòbils es pot adquirir en la pàgina web de LliG Llibreries de la Generalitat.

 

Índex

Presentacions

Alberto Fabra Part

María José Catalá Verdet

Jesús Peris Llorca

Estudis introductoris

Les Falles i els llibrets, com a patrimoni cultural. Gil Manuel Hernàndez i Martí

El llibret de l’antigor Un relat fundacional de les Falles. Josep Lluís Marín i Garcia

Cinc cèntims valia el llibret. Jesús Peris Llorca

Els premis als llibrets de falla. Lluís Mesa i Reig

Aproximació a l’estudi del valencià en els llibrets de falla. Rubén Tello

Estudi dels llibrets de falla de Carles Salvador. Gonçal López-Pampló

Poetes festius: trobadors 3.0 de l’humor satíric. Joan Castelló

Els llibrets i (el caràcter inequívocament modern de) la sociabilitat fallera. Pedro García Pilán

Uns publiquen, altres custodien. Institucions i organismes editors i conservadors de llibrets de falla. Javier Mozas Hernando

Els estudis sobre els llibrets de falla. Una aproximació historiogràfica. Javier Mozas Hernando

Catàleg de l’exposició

Els llibrets de falla, un patrimoni de tots

La literatura de canya i cordell

Les Falles i la literatura popular

           Llibret manuscrit

           Full de versos

           Llibret imprés del 1855

La construcció de la memòria

Els premis als llibrets

           El plat de glòria

L’expansió de la festa

           Els llibrets del segle XIX

           L’expansió geogràfica de les Falles

           Un món de Falles

D’explicació de la falla a anuari de la comissió: el núvol

           L’esbós

           La publicitat

           La censura

           El programa d’actes

           La fallera major

           Les falles infantils

           Els fallers d’honor

           Els poemes a la fallera major

           Molt més que una explicació, molt més que un anuari

El llibret i la impremta: creant un imaginari

           La impremta de Blai Bellver

           La impremta de Vicent Añón

           Dibuixos de Josep Sanchis

El llibret clàssic

Les portades dels llibrets

Els primers autors

           Josep Bernat i Baldoví

           Blai Bellver

La consolidació dels autors

           Els llibrets: un vehicle d’expressió literària

           Autors cultes

Cap al llibret contemporani

Les Falles: la festa del valencià

Els premis de la Generalitat

El llibret: un artefacte cultural

El llibret objecte

Més enllà dels llibrets

 

 

Presentació

 

Des de fa més de cent cinquanta anys, el llibret d’una falla és allò que resta després del foc. Gràcies al llibret, podem acostar-nos a les falles del segle XIX, a l’imaginari de les classes populars que crearen la festa, a les coses que els feien gràcia, a la seua manera de veure el món, la societat i la seua —la nostra— ciutat. O millor dit, les seues ciutats i pobles, en plural, a partir de l’expansió de la festa de nord a sud de les terres valencianes. Gràcies al llibret de falla se’ns fan més transparents les fotos antigues dels cadafals —quan les tenim—, les concises memòries presentades a l’ajuntament en lluita contra la censura.

 

Els llibrets ens parlen també de les persones que feien la festa. Apareixen rostres, noms i cognoms de gent del poble que haurien desaparegut arrossegats per la història. Gràcies als llibrets sabem que existiren, que estimaren esta ciutat i esta llengua, que es divertiren en estos mateixos carrers sentint-se quotidianament valencians. Un eco llunyà de traques i rialles ens arriba cada vegada que ens acostem a un llibret antic.

 

Els llibrets també ens permeten acostar-nos a la mateixa evolució de la festa, a la seua inserció en esta ciutat creixentment modernitzada, és a dir, a la funció —a les funcions canviants— de la tradició en la modernitat, a la manera com s’anava modificant la festa, com anava creixent a mesura que s’anava convertint, de fet, en la festa major de la ciutat. La festa es feia més llarga en el temps i més intensa, i els llibrets creixien en pàgines i en continguts, i canviaven la seua estructura.

 

Els llibrets de les falles ens conten també una història de resistència: una història de més de cent cinquanta anys de literatura satírica —i més— escrita en valencià. Ells tracen la continuïtat en el conreu de la literatura en la nostra llengua. Ni tan sols els temps més foscos del franquisme aconseguiren eliminar la persistència en la llengua. Gràcies a ells, gràcies als autors en valencià que s’acostaren a les Falles, gràcies als autors populars que continuaven la tradició, gràcies al sentiment popular que les Falles havien de ser en valencià, la nostra llengua ha arribat viva —i escrita— fins a nosaltres.

 

Hui els llibrets són això i més. Són cultura en valencià, cultura valenciana. Són poesia satírica, monografies fonamentals sobre temes diversos, expressió artística. A la ciutat de València i en altres comarques de la nostra terra: a Gandia, a Xàtiva, a Borriana, a Alzira, a Torrent… vertebrant territori. Les falles són societat civil i, per això, els llibrets són expressió de societat civil: un patrimoni de tots i de totes, i una esperança per al futur.

 

Esta exposició és una aproximació a esta història. A estes històries. Els investigadors de l’Associació d’Estudis Fallers hem volgut recordar la importància que tenen els llibrets de falla en la nostra cultura. Reflexionar al seu voltant i mostrar alguna cosa de tota la riquíssima informació que ens donen sobre la nostra societat i la nostra història, sobre la història del nostre poble. Però, sobretot, deixar que els llibrets antics ens parlen, convidar tots els visitants d’esta exposició a llegir eixes cartes des del passat —missatgers del temps— que són els llibrets de falla. Perquè està ací tot un temps perdut esperant que els obrim per a actualitzar-se davant dels nostres ulls i les nostres imaginacions.

 

És per això que estos dies, mentre rodem la nostra exposició —les exposicions es roden com les falles— és possible que ens semble sentir eixe eco de rialles antigues, de rialles recents, la de gent que fa festa en valencià, que viu la cultura valenciana: una comunitat que, parafrasejant Vicent Andrés Estellés, celebra unida al carrer el goig de sentir-se valencians en arribar el més de març.

 

 

Jesús Peris Llorca

President de l’Associació d’Estudis Fallers

Data

November 03, 2014

Categoria
Llibres de l'ADEF