Guia del Museu Faller de València - ADEF
Guia del Museu Faller de València. Javier Mozas i Josep Lluís Marín (coord.), València, Associació d’Estudis Fallers, 2010
ADEF, falles, fallas, falla, València, festa, llibre, libro, història de les falles
16410
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-16410,ajax_leftright,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-theme-ver-5.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

Guia del Museu Faller de València

Javier Mozas i Josep Lluís Marín (coord.), València, Associació d’Estudis Fallers, 2010

Sobre el projecte

Guia del Museu Faller de València

 

Javier Mozas i Josep Lluís Marín (coord.)

 

València, Associació d’Estudis Fallers, 2010

128 p., 22 cm

D.L. V-2026-2010

ISBN 978-84-614-0470-4

 

Índex

Presentació

Introducció

De l’Indult del Foc al Museu Faller

L’edifici

Breu recorregut pel Museu Faller

La col·lecció de ninots indultats

 

 

Presentació

 

La guia del Museu Faller que el lector té a les mans és una síntesi adaptada de l’obra L’indult del foc. Catàleg raonat de la col·lecció de ninots indultats del Museu Faller, producte d’una extensa investigació de l’Associació d’Estudis Fallers sota la cobertura del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València, que va vore la llum en tres volums publicats per l’Ajuntament de València entre els anys 2002 i 2005.

 

En L’indult del foc s’analitza amb detall tota la col·lecció de ninots indultats, grans i infantils, així com la constitució i l’evolució del Museu Faller i de l’Exposició del Ninot. Atesa la gran extensió de l’obra, era palesa la necessitat de resumir tot aquell volum d’informació en una guia pràctica, orientada sobretot als visitants del museu, però també als valencians i fallers. Així, s’ha de considerar el fet que quan el Museu Faller s’instal·là en el seu emplaçament actual, a l’antic convent de Montolivet, este s’erigia en la perifèria de la ciutat.

 

En la darrera dècada ha aparegut al voltant del museu l’àrea turística amb més projecció cosmopolita de València, la Ciutat de les Arts i les Ciències, circumstància que ha fet que el Museu Faller haja incrementat el nombre de visitants i que la mateixa col·lecció de ninots indultats s’haja vist revaloritzada en la seua singularitat, ja que es tracta, que se sàpia, de l’únic museu del món on les peces són triades, any rere any, per la voluntat popular.

 

Per tot això calia fer una guia que poguera, d’una manera senzilla i eficaç, transmetre els elements més essencials del Museu Faller per al gran públic. Així, el volum s’obri amb una breu referència sobre el festeig de l’Indult del Foc, origen de l’Exposició del Ninot, que donaria lloc a la col·lecció de ninots indultats, base de l’actual Museu Faller. Tot seguit, comença la part referida al museu, amb la informació sobre l’edifici que l’acull, seguida d’un plànol deambulatori per a facilitar el desplaçament per les sales, amb especial atenció a les diverses col·leccions que integren els fons, com ara els cartells anunciadors de  les Falles, quadres amb els retrats de les falleres majors de València o la col·lecció d’insígnies. Posteriorment, la part principal de la guia presenta la descripció de totes les peces que integren la col·lecció de ninots indultats, amb un comentari sintètic de 34 figures i grups indultats, 21 grans i 13 infantils, que s’han seleccionat pel fet de ser representatius de les tendències estètiques, tècniques i històriques de cada època. Com que el catàleg raonat arribava fins al 2004, hi hem inclòs un grup gran i  un altre infantil dels darrers anys, a fi d’actualitzar la informació i ressenyar algun canvi recent de tendència.

 

En definitiva, amb la confecció i l’edició de la guia, l’Associació d’Estudis Fallers ha volgut contribuir a la posada en valor patrimonial de la festa de les Falles, especialment d’aquells elements materials que són els únics conservats a causa de la mateixa condició efímera dels cadafals fallers, els ninots indultats. Tot això, amb el convenciment afegit que esta col·lecció necessita la màxima difusió per a poder valorar en tota la seua riquesa la seua singularitat etnològica i artística, capaç d’expressar simbòlicament la nostra identitat diferenciada i les possibilitats de projecció exterior de la nostra festa més universal.

 

 

Gil Manuel Hernández i Martí

President de l’Associació d’Estudis Fallers

Data

November 03, 2014

Categoria
Llibres de l'ADEF