Na Jordana: 125 anys de Falles a València. Volum I: Les Falles de Na Jordana (1884-1954) - ADEF
Na Jordana: 125 anys de Falles a València. Volum I: Les Falles de Na Jordana (1884-1954). Vicent Borrego Pitarch (coord.), València, Associació Cultural Falla Na Jordana, 2009
ADEF, falles, fallas, falla, València, festa, llibre, libro, història de les falles
16408
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-16408,ajax_leftright,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-theme-ver-5.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

Na Jordana: 125 anys de Falles a València. Volum I (1884-1954)

Vicent Borrego Pitarch (coord.), València, Associació Cultural Falla Na Jordana, 2009

Sobre el projecte

Na Jordana: 125 anys de Falles a València. Volum I: Les Falles de Na Jordana (1884-1954)

 

Vicent Borrego Pitarch (coord.)

 

València, Associació Cultural Falla Na Jordana, 2009

335 p., 30 cm

D.L. V-1155-2009

ISBN 10-978-84-692-0049-0

 

Índex

1. Presentació. Pere Borrego Pitarch (President Falla Na Jordana)

2. El model Na Jordana: cap a una comprensió de les dinàmiques associatives falleres. Gil-Manuel Hernàndez

3. Dins la ciutat mutant: l’evolució urbana del barri del Carme i de l’àrea de Na Jordana. Gil-Manuel Hernàndez i Rafael Solaz

4. L’entramat urbà: recorregut històric, artesanal i comercial pels carrers i places dels voltants de Na Jordana. Vicent Borrego i Rafael Solaz

5. La ciutat festiva: les festes de València i la seua repercussió al barri del Carme. Gil-Manuel Hernàndez i Rafael Solaz

6. La València fallera: les Falles i la seua implantació al barri del Carme. Gil-Manuel Hernàndez

7. L’ànima de la festa: evolució històrica de la comissió fallera a València. Gil-Manuel Hernàndez i Rafael Solaz

8. La formació històrica de la demarcació de Na Jordana

            8.1. Introducció. Joan Castelló

            8.2. Les falles de la plaça de Na Jordana i adjacents (1884-1954). Joan Castelló i Vicent Borrego

            8.3. Les falles dels carrers Na Jordana i Soguers (1887-1943). Vicent Borrego

        8.4. Les falles dels carrers Na Jordana i Burjassot (1889-1951). Javi Mozas, Joan Castelló i Vicent Borrego

            8.5. Les falles dels carrers Guillem de Castro-Na Jordana-Beneficència (1904-1953). Vicent Borrego

            8.6. Les falles dels carrers Na Jordana-Dalt i Fos (1931-1944). Josep Martínez Tormo

            8.7. Les falles infantils dels voltants de Na Jordana (1885-1954). Joan Castelló

9. Conclusions

10. Bibliografia

11. Reproducció dels versos del llibret de la falla plaça Na Jordana de l’any 1884

 

 

Les Falles de València, una festa gran

 

L’obra que presentem, després de fer explícit el nostre marc teòric i metodològic, s’endinsa en la realitat de la festa i de les falles a València i al barri del Carme. Així, en primer lloc hi ha un capítol dedicat a repassar l’evolució urbana del Carme i de l’àrea de la futura demarcació de Na Jordana dins les dinàmiques generals de transformació de la ciutat de València. Tot seguit, es repassa amb detall l’entramat urbà del Carme a través d’un minuciós recorregut històric, artesanal i comercial, de les seues places i carrers, especialment dins la demarcació de Na Jordana. A continuació es llança un esguard sobre l’evolució de les festes del cap-i-casal, amb especial atenció al sistema festiu del Carme, dins del qual les Falles reeixiran especialment. A partir d’ací un nou capítol repassa l’evolució de la festa fallera a la ciutat i al barri, per tal d’emmarcar l’emergència de l’activitat fallera dins la demarcació de Na Jordana. Per últim, es fa un petit estudi sobre el naixement i transformacions experimentades per la comissió fallera des del seu naixement fins la seua consolidació a mitjans del segle XX, com a context pn situar el desenvolupament de l’activitat associativa fallera a l’àrea de Na Jordana.

 

Conclòs el bloc dedicat a la contextualització del model Na Jordana, es passa a la investigació concreta del “cas Na Jordana” exposant, per ordre cronològic d’aparició, les trajectòries de les diverses comissions falleres que convisqueren a l’àrea de Na Jordana entre 1884 i 1954. És el cas de la Plaça de Na Jordana (1884-1954), Na Jordana-Soguers (1887-1943), Na Jordana-Burjassot (1889-1952), Guillem de Castro-Na Jordana-Beneficència (1904-1953), Dalt-Fos i Na Jordana-Dalt i Fos (1931-1944). Amb tot, també es repassa l’activitat fallera infantil en la zona esmentada entre finals del segle XIX i primera meitat del segle XX. A partir d’ací es realitza una sociologia aproximada dels fallers i falleres de l’àrea que ha pogut estar documentada, acabant esta part i el treball amb un capítol general de conclusions.

 

En tot cas, cal insistir en què la present obra pretén assolir dos grans objectius de caràcter transversal: d’una banda investigar la història de l’activitat fallera de l’actual demarcació de la falla Plaça Na Jordana, que acompleix 125 anys, i alhora utilitzar el “model Na Jordana” d’activitat associativa fallera per millorar la comprensió sociohistòrica de les dinàmiques generals associatives falleres a la ciutat de València.

Data

November 03, 2014

Categoria
Llibres de l'ADEF